PUBLIKACJE GUSTAWA STUDNICKIEGO

zobacz do działu MBC (Małopolska Biblioteka Cyfrowa)

KSIĄŻKI LUB BROSZURY

1. Po polsku i dla Polski. Zarys 120-letniej historii Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. IKN-ODN, Bielsko-Biała 1986, stron 18.

2. Księga wychowawców Gimnazjum i Liceum w Wadowicach w latach 1866-1986. Wadowice 1987, stron 84.

3. Księga absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach w latach 1866-1986. Wadowice 1988, stron 104.

4. Barwałd. Herbarz miejscowej i okolicznej szlachty. Wadowice 1991, stron 40.

5. Casta placent superis. Moje spotkanie z Ojcem Świętym (teksty i współredakcja  z S. A. Kawczakiem). Jednodniówka z okazji 2. wizyty Jana Pawła II w Wadowicach. Świdnica 1991, stron 16.

 

6. Sprawozdanie Dyrekcji Liceum im. M. Wadowity za jubileuszowy rok szkolny 1990/1991. "Grafikon", Wadowice 1991, stron 80.

7. Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. TMZW,  Wadowice 1991, stron 388.

Zobacz: Małopolska Biblioteka Cyfrowa: Pierwsza wśród równych oraz Suplement

 

8. Wadowice. Karty z przeszłości. TMZW, Wadowice 1992, stron 80.

9. Studniccy z Barwałdu. Genealogia czyli Rodowód. W hołdzie zmarłym, na pożytek Żyjącym, dla pamięci Potomnych według Ksiąg Parafialnych Barwałdzkich przez Gustawa Józefa Studnickiego Anno Domini MCMXCIII opracowany. Czcionkami Oficyny "Grafikon". W Wadowicach i w Barwałdzie, 1993, stron 44.

10. Wadowice. Przewodnik-Informator (część dotycząca historii i opisu zabytków, miasta, s. 1-30). "Grafikon", Wadowice 1994.

11. Barwałd. Zarys dziejów. "Grafikon", Wadowice 1994, stron 324.

12. Barwałd. Parafia i kościół św. Erazma. "Grafikon", Barwałd 1995, stron 32.     

13. Jan Paweł II. Papież z Wadowic. W 75-lecie urodzin Ojca Świętego. "Grafikon", Wadowice 1995, stron 72.

14. Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. Suplement. "Grafikon", Wadowice, maj 1995, stron 12.

15. Kronika Barwałdu według Józefa Malczyka. Do druku przygotował, przedmową i przypisami opatrzył Gustaw Studnicki. Wadowice 1995, stron 60.

16. Wadowice. Parafia i kościół Ofiarowania NMP. Rys historyczny. "Grafikon", Wadowice 1995, stron 44.

17. Wadowice. Parafia i kościół  św. Piotra Apostoła. 1985-1995. "Grafikon", Wadowice 1995, stron 48.

18. Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach. Kolorowy ilustrowany folder-składanka. "Grafikon", Wadowice 1995, stron 8.

19. Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stulecie 1895-1995. Kalwaria Zebrzydowska 1995. "Grafikon", Wadowice, stron 116.

20. Antoni Studnicki. Wspomnienia (redakcja). Gdynia, 1996.

21. "Jedynka" dawniej i dziś. Przegląd dziejów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wadowicach. Wadowice, 1996.

22. Edward Kotowiecki, Wadowiccy lekarze (redakcja). "Grafikon", Wadowice, 1996, stron 230.

23. Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach. Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity, "Grafikon", Wadowice, 1996, stron 266.

24. Pomnik wdzięczności za Ojca Świętego Jana Pawła II. Międzynarodowe Konto "Solidarności" Pomocy Szpitalowi im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. 1991-1996. "Grafikon", Wadowice, 1996, stron 40.

25. 1866-1997. 130 lat działalności Liceum Marcina Wadowity, dawnego C. k. Gimnazjum w Wadowicach. "Grafikon", Wadowice, 1997, stron 24. 

 

26. Karol Wojtyła Jan Paweł II w Wadowicach. "Grafikon", Wadowice, 1997, stron 16.

27. Z dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach do roku 1939. W: "Wadowice. Studia z dziejów miasta". Wadowice, 1997, s. 175-234.

28. Kultura fizyczna w wadowickim gimnazjum i liceum po 1918 roku. W: "Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po roku 1918). Wydawnictwo WSP Częstochowa, 1997, s. 63-85.

29. Cmentarz Parafialny w Wadowicach. "Grafikon", Wadowice, 1997, stron 413.

30. Dzieje wychowania fizycznego, sportu i turystyki w wadowickim gimnazjum i liceum. W: "Studia z historii i organizacji kultury fizycznej". Wydawnictwie WSP w Częstochowie, 1998, s. 27-48.

31. Cmentarz Parafialny w Wadowicach. Suplement Nr 1. "Grafikon", 1998, stron 8.

32. W Zawoi pół wieku temu. Wspomnienia nauczyciela. Wadowice, 1998, stron 38.

33. Moje 400 dni w Żarnówce. Wspomnienia nauczyciela i kierownika szkoły. Wadowice, 1998, stron 32.

34. W Zakrzowie 1955-1971. Wspomnienia nauczyciela i kierownika szkoły. Wadowice, 1998, stron 74.

35. Jan Doroziński, Dziennik. Przedmową i przypisami opatrzył Gustaw Studnicki. Wadowice, 1998, stron 110.

36. Biografia w kratkę. Część I Pamiętnik nauczyciela. Wadowice, 1998, stron 262.

 

37. Jan Paweł II w Ojczyźnie. Kalendarium. Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity, Wadowice 1999, stron 46.

38. Z dziejów kultu wadowickiej Madonny. Pamiątka koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 16 czerwca 1999 roku. "Grafikon", Wadowice, 1999, stron 34.

39. Kto był kim w Wadowicach. Wadowickie Centrum Kultury, Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity, Wadowice 2004, stron 306, (wydanie pośmiertne).

 

Uwaga: Pozycje 7 i 13 dedykowane Janowi Pawłowi II. Książki 11, 12 i 13 otrzymał w darze od autora w dniu 31 maja 1995 r. w Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II, a 3 czerwca tegoż roku - z okazji poświęcenia kościoła w Barwałdzie Górnym - ks. kardynał Franciszek Macharski.              

 

ARTYKUŁY

 

W "Matematyce"

1. O pracach maturalnych z matematyki  (wspólnie z J. Kożuchem). "Matematyka", Nr 4/1975, s. 214-217.

2. Początki rachunku prawdopodobieństwa w Polsce. j. w., Nr 4/1978, s. 246-248.

3. Jan Śniadecki - twórca polskiego słownictwa matematycznego. j. w., Nr 2/1979, s. 113-114.

4. Problemy dotyczące rekurencji i indukcji matematycznej. j. w., Nr 3/1979, s. 153-159.

5. O motywacji w procesie uczenia się i nauczania matematyki (wspólnie z H. Wójcik). j. w., Nr 4/1979, s. 224-229

6. Kartoteka tematów i problemów jako forma popularyzacji matematyki. j. w., Nr 5/1980, s. 291-293.

7. O pewnych problemach nauczania matematyki w liceach. j. w., Nr 3/1981, s. 153-156.

 

W "Wadovianach"

1. "Ze szczególnym zamiłowaniem". w 60. rocznicę matury Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, 1998, 1, , s. 14-19

2. Kult Adama Mickiewicza w Wadowicach. W 200. rocznicę urodzin Wieszcza.  Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, 1998, 1, , s. 36-39

3. Tytus i Emil czyli przypadki Mikołaja, nie zawsze "srebrem pisanego". W 110. rocznicę urodzin Emila Zegadłowicza. Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, 1998, 1, , s. 57-60

4. Jeszcze o nazwach ulic i placów Wadowicach. Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, 1998, 2, , s. 73-76

 

W "Nadskawiu"

1. ... et manibus puris sumite fontis aquam. Z przeszłości wadowickiego liceum. "Nadskawie",  z. 3-4/1984, s. 13-16.                

2. Gimnazjalne lata Karola Wojtyły w świetle dokumentów szkolnych. Z. 5-6/1986, s. 6-13.

3. O Janie Sarnickim wspomnienie.  Z. 5-6/1986, s. 43-44.

4. Prelekcja dra Gustawa Studnickiego wygłoszona na uroczystej akademii w dniu 11 października 1986 roku (w 120-lecie Liceum i Gimnazjum). Z. 5-6/1986, s. 96-103.

5. C. k. gimnazjum w "Zmorach". W stulecie urodzin Emila Zegadłowicza (1888-1941).  Z. 7-8/1989, s. 43-53.

6. Doktor Józef Sołtysik. W piętnastą rocznicę śmierci. Z. 7-8/1989, s. 79-83.

 

W "Podbeskidziu"

1. ... et manibus puris sumite fontis aquam. Z przeszłości wadowickiego liceum. Z. 3-4 (5-6)/1983, s. 74-7, przedruk z "Nadskawia".

2. "Cyrul". Jan Sarnicki (1904-1985). Wspomnienie pośmiertne.  Rok 1987, s. 92-93.

 

W gazetach w Świdnicy

1. O piwnicy świdnickiej w Krakowie. "Wiadomości Świdnickie", Nr 6 (83), 22 III 1990.

2. Z miasta rodzinnego Jana Pawła II. Dom przy ulicy Kościelnej zaprasza. "Wiadomości Świdnickie", Nr 11 (88), 3 VI 1990.

3. Z miasta rodzinnego Jana Pawła II. Gimnazjalne lata Karola Wojtyły. "Tygodnik Świdnicki", Nr 4-5, 23-30 XII 1990.

4. Z miasta rodzinnego Jana Pawła II. Gimnazyum. "Wiadomości Ziemi Świdnickiej-bis", Nr 4, 22 IX 1990, Nr 5, 30 IX 1990.

 

W innych czasopismach

1. Przyczynek do biografii Władysława Nikliborca. "Wiadomości Matematyczne", Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, seria II, r. XXVI.2/1985, s. 231-232.

2. Errata do biografii Janiny Brzostowskiej. "Życie Literackie", Nr 40 (88), 2 X 1988.

3. Drzewiej (wypisy z galicyjskich kursoryi i cyrkularzy). "Gazeta Prowincjonalna", Nr 5 (10), 8 IV 1990.

4. Wadowicka Oficyna Wydawnicza "Grafikon". Kształtowanie obrazu miasta (sygnowany "rw"). "Gazeta o Wadowicach". Dodatek do "Gazety Krakowskiej", 28 maja 1997.   

 

 W "Biuletynie Zjazdów Absolwentów 1935-1937"

 1. Lista wychowawców i wychowanków Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, którzy zginęli w obozach stalinowskich w czasie II wojny światowej. Nr 2/1990, s. 8-10.

 2. W samo południe. Absolwentom roczników 1935-1937. Nr 4/1992, s. 1-3.

 3. Dwie wizyty, dwa światy. Refleksje po wizycie Jana Pawła II w Wadowicach. j. w., s. 7-11.

 4. 125-lecie Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. 1866-1991. j. w., s. 28-29.

 5. Z kroniki żałobnej. Zbigniew Putyra (1921-1992). Wiktor Rokowski (1910-1993). Nr 8/1994, s. 21-23.

 6. O poetyckim debiucie Janiny Brzostowskiej. Nr 7/1994, s. 19-22.

 

 W "Wiadomościach Kalwaryjskich"

 1. Stulecie szkolnictwa w Barwałdzie.  Nr 9 (33), wrzesień 1993.

 2. Napad na pocztę ordynaryjną.  Nr 11 (35), listopad 1993.

 3. O bitwie pod Barwałdem. j. w.

 4. Gwara zebrzydowska. j. w.

 5. OO. Bernardyni w Barwałdzie.  Nr 1 (37), styczeń 1994.

 6. Dzieje Barwałdu. j. w.

 7. Jak Wojtek Patura oduczył się kląć. Opowiadanie ludowe z Barwałdu. Nr 2 (38), luty 1994.

 8. O kalwaryjskiej fortunie Czartoryskich. Nr 4 (40), kwiecień 1994.

 9. Szwedzi w Kalwarii i w Barwałdzie. Nr 5 (41), maj 1994.

 10. Biografia jak z serialu filmowego. Ludwik Hammerling (1870-1935). Nr 7, lipiec 1994.

 11. O budowie gościńca wiedeńskiego.  Nr 8 (44), sierpień 1994.

 12. Pięćdziesiąt lat temu w Barwałdzie. Katastrofa pod Filkówką. Nr 10 (46), październik 1994.

 13. Proboszczowie barwałdzcy (1). Ks. Walerian Stanisławski. Nr 11 (47), listopad 1994.

 14. Proboszczowie barwałdzcy (2). Ks. Andrzej Franciszek Górnicki.  Nr 12 (48), grudzień 1994.

 15. Proboszczowie barwałdzcy (3). Ks. Jakub Gajewski.  Nr 1 (49), styczeń 1995.

 16. Proboszczowie barwałdzcy (4). Proboszczowie i administratorzy  w latach 777-1834. Nr 2 (50), luty 1995.

 17. Proboszczowie barwałdzcy (5). Ks. Jędrzej Grywalski.  Nr 3 (51), marzec 1995.

 18. Proboszczowie barwałdzcy (6). Ks. Mikołaj Wątorski. Nr 4 (52), kwiecień 1995.

 19. Proboszczowie barwałdzcy (7). Ks. Szymon z Lipnicy Batko. Nr 5 (53), maj 1995.

 20. O naukach elementarnych Karola Wojtyły. Nr 5 (53), maj 1995.

 21. Pan kierownik i moje nauczycielki. Wspomnienie sprzed pół wieku. Nr 9 (57), wrzesień 1995.

 22. Stulecie Banku Spółdzielczego w Kalwarii (1). Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek. Nr 10 (58), październik 1995.

 23.  Stulecie Banku Spółdzielczego w Kalwarii (2). Bank Mieszczańsko-Ludowy i Ludowy Bank Spółdzielczy. Nr 11  (59), listopad 1995.

 24. Stulecie Banku Spółdzielczego w Kalwarii (3). Wiejskie Spółki Oszczędności i Pożyczek oraz Kasy Stefczyka. Nr 12 (60), grudzień 1995.

 25. Święto kalwaryjskich bankowców.  Nr 12 (60), grudzień 1995.

 26. Stulecie Banku Spółdzielczego w Kalwarii (4). Gminna Kasa Spółdzielcza.  Nr 2 (62), luty 1996.

 27. Jak przed stu laty koleją się jeździło. Nr 3 (63), marzec 1996.

 28. Kalwarianie w Polskim Słowniku Biograficznym (1). Antoni Gramatyka (1841-1922). Nr 6 (65), maj 1996.

 29. Kalwarianie w Polskim Słowniku Biograficznym (2). Jan Jarosz. Nr 7 (66), czerwiec 1996.

 30. Kalwarianie w Polskim Słowniku Biograficznym (3). Rajmund Jarosz. Nr 7-8 (67-68), lipiec-sierpień 1996.

 31. Kalwarianie w Polskim Słowniku Biograficznym (4). Felicjan Fierek (1850-1910), bernardyn . Nr 9-10 (69-70), październik 1996.

 32. Kalwarianie w Polskim Słowniku Biograficznym (5). Roman Nitsch (1873-1943). Nr 11 (71), listopad 1996.

 
  W "Nowinach Andrychowskich":

 1. Andrychów w opinii Mehoffera.  Nr 3 (28), marzec 1993.

 2. Najdawniejsze szkoły.  Nr 7-8 (32-33), lipiec-sierpień 1993.

 3. Nauczyciel i sybirak. O Zbigniewie Putyrze wspomnienie. j. w.

 4. Z Andrychowa rodem. (1) Ignacy Dominik Fijałkowski (1783-1855). Nr 11(36), listopad 1993.

 5. Z Andrychowa rodem. (2) Antoni Kocipiński (1816-1866). Nr 3 (40), marzec 1994.

 6. Z Andrychowa rodem. (3) Jan Kryspin Pietraszek (1828-1880). Nr 4 (41), kwiecień 1994.

 7. Z Andrychowa rodem. (4) Bogumił Gałuszka (1846-1923). Nr 7-8 (44-45), lipiec-sierpień 1994.

 8. Z Andrychowa rodem. (5) Stanisław Nowak (1859-1936). Nr 1 (50), styczeń 1995.

 9. Z Andrychowa rodem. (6) Stanisław Witkowski (1866-1950). Nr 4 (53), kwiecień 1995.    

 10. Z Andrychowa rodem. (7)  Józef Heriadin (1885-1967). Nr 7-8 (56-57), lipiec-sierpień 1995.

 11. Z Andrychowa rodem. (8)  O. Józef Prus, karmelita (1900-1962). Nr 1 (62), styczeń 1996 r.

 12. Spod Andrychowa rodem. Abraham Silberschütz.  Nr 2 (63), luty 1996.

 13. Spod Andrychowa rodem. Franciszek Gabryl (1866-1914). Nr 3 (64), marzec 1996.

 14. Spod Andrychowa rodem. Józef Ciembroniewicz (1877-1929). Nr 4 (65), kwiecień 1966.

 15. Spod Andrychowa rodem. Franciszek Gabryl (1903-1985). Nr 5 (66), maj 1996.

 16.  Doktor Alpy - lekarz i społecznik. Nr 10 (71), październik 1996.

 17. Wrzesień 1939 roku w oczach gimnazjalisty. Wspomnienia ucznia Jana Żydka z Andrychowa. Redakcja i przygotowanie do druku. Nr 9 (82), wrzesień 1997.

 

 W "Kalendarzu beskidzkim"

 1. Karta z dziejów Barwałdu. Jak pracowity Piecek plebana przemógł. Rok 1991, s. 78-81.

 2. Z dziejów Wadowic. O archiwum miasta. Rok 1991, s. 91-93.

 3. Z dziejów 56. c. k. pułku piechoty. W służbie zaborcy. Rok 1993, s. 41-43.

 4. Lata 1846 i 1848. W wadowickim cyrkule. Rok 1993, s. 44-47.

 5. Tytus i Emil. O naukach elementarnych Emila Zegadłowicza. Rok 1994, s. 31-33.

 6. Castrum regius Berwald. Rok 1994, s. 56-59.

 7. Żakowskie lata Karola Wojtyły. W 75-lecie urodzin Ojca Świętego. Rok 1995, s. 36-38.

 8. Duszpasterze z Wilamowic. Rok 1996, s. 79-82.

 9. Żydzi w Wadowicach. Rok 1996, s. 87-91.

 10. O dawnej gwarze ludowej okolic Barwałdu. Rok 1996, s. 132-134.

 11. Pierwsza wadowicka zawodówka. Rok 1997, s. 38-40.

 12. Galicyjskie ślady na cmentarzu w Wadowicach. Rok 1997, s. 72-76.

 

 W wadowickich gazetach:

 

"Rozmaitości Wadowickie"

 1. Wadowiczanie.  Nr 5, czerwiec 1988.

 2. Impertynencje. Cywilizacja i kultura.  Nr 5, czerwiec 1988.

 3. Wadowiczanie.  Nr 6, wrzesień 1988.

 4. W roku 1918 i wcześniej. Nr 7, grudzień 1988.

 5. Jakub Zachemski (1870-1958). Nr 7, grudzień 1988.

 

"Echo Wadowic"

1.   Marcin Wadowita. Nr 4, sierpień 1993.

2.   Stulecie szkolnictwa powszechnego w Barwałdzie (1893-1993). Nr 6, październik 1993.

 

"Nasze Wadowice"

 1. O obyczajach wielkanocnych. Nr 1, kwiecień 1994.

 2. Sylwetki wadowiczan (2). Wadowiccy generałowie. Nr 3, czerwiec 1994.

 3. Sylwetki wadowiczan (3). Jan Nepomucen Bizański. Nr 4, lipiec 1994.

 

"Nad Skawą"

 1. Historyczno-świąteczny przekładaniec. Karp a sprawa polska. Nr 12 (20), grudzień 1994.

 

"Peryskop"

 1. "Dziękuję Wadowicom za te szkoły"... (Znowu w Wadowicach). Nr 1/1991.

 2. Pomyślnych Wiatrów ! (wywiad), Nr 30, grudzień 1996.

 3. Profesor Jan Rusinek. Wspomnienie pośmiertne. Nr 37, październik 1997.

 

"Przebudzenie"

 1. Marcin Wadowita (1567-1638). Nr 6-7 (15-16), czerwiec 1995.

 2. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (1). Józef Bilczewski i inni wilamowiczanie. Nr 10 (20), listopad 1995.

 3. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (2). Jędrzej  Chramiec. Nr 11 (21), grudzień 1995.

 4. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (3). Tadeusz Zapałowicz i inni generałowie. Nr 1 (22), styczeń 1996.

 5. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (4). Ks. Dr Franciszek Gołba. Nr 2 (23), luty 1996.

 6. Wycieczka do Wadowic. I. Korespondencja "Kraju" (1887). Przygotowanie do druku, przypisy. Nr 23 (23), luty 1996.

 7. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (5). Bracia Krygowscy. Nr 3 (24), marzec 1996.

 8. Wycieczka do Wadowic. II. Korespondencja "Kraju" (1887). Przygotowanie do druku, przypisy.  Nr 3 (24), marzec 1996.

 9. Wycieczka do Wadowic. III. Korespondencja "Kraju" (1887). Przygotowanie do druku, przypisy. Nr 4 (25), kwiecień 1996.

 10. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (6). Stanisław Witkowski (1866-1950). Nr 5 (26), maj 1996.

 11. Wspomnienia dawnych wychowanków gimnazjum. Dr Stanisław Witkowski, "Gimnazjum wadowickie pół wieku temu". Przygotowanie do druku, przypisy. Nr 5 (26), maj 1996.

 12. Niezwykły duchowny i nauczyciel, obrońca i rzecznik uczniów. Wspomnienie o ks. dr. Edwardzie Zacherze. Nr 6-7 (27-28), czerwiec 1996.

 13. Wspomnienia dawnych wychowanków gimnazjum. Jan Jakóbiec, "Szkolna droga syna chłopskiego". Wybór, przygotowanie do druku, przypisy. Nr 6-7 (27-28), czerwiec 1996.

 14. Dzieje wadowickiego cmentarza (sygnowany "Redakcja"). Nr 6-7 (27-28), czerwiec 1996.

 15. Wspomnienia dawnych wychowanków gimnazjum. Eugeniusz Bielenin, "W Gimnazjum uczono dobrze..." Wybór, przygotowanie do druku, przypisy. Nr 8-9 (29-30), wrzesień 1996.

 16. Zbigniew Siłkowski (Wspomnienie pośmiertne). Nr 8-9 (29-30), wrzesień 1996.

 17. Karol Wojtyła w Wadowicach. Kalendarium 1920-1946. Nr 10 (31), październik 1996.

 18. Wspomnienia dawnych wychowanków gimnazjum. Franciszek Lenczowski, "Wojna nadchodzi, już słychać tętent koni, to Polska idzie..." Wybór, przygotowanie do druku, przypisy. Nr 10 (31), październik 1996.

 19. Wojenny dziennik gimnazjalisty (Kazimierz Tomiak). Przygotowanie do druku. Nr 11 (32), listopad 1996.

 20. Liceum Marcina Wadowity w czasach stalinizmu (pod kryptonimem WR).Nr 12 (33), grudzień 1996.

 21. "Jak piękną i budującą była harmonja tej szkoły...". Karty z dziejów Szkoły Żeńskiej. Nr 1 (34), styczeń 1997.

 22. Dzwon Niedzielny Anno Domini 1930. Z dziejów wadowickiej parafii. Nr 2 (37), luty 1997.

 23. Generał Juliusz Bijak. Nr 3 (38), marzec 1997.

 24. Wadowicki patronat Królowej Jadwigi. Szkoła Żeńska im. Królowej Jadwigi. "Przebudzenie", Nr 3 (38), marzec 1997.

 25. Pomnik. Nr 4 (39), kwiecień 1997.

 26. Jan Doroziński i jego "Dziennik". Nr 5 (40), maj 1997.

 27. Jubileusz zasłużonej szkoły (sygnowany "Red."). Nr 6-7 (41-42), czerwiec 1997.

 28. "Niechaj łaska Boża i ludzie dobrej strzegą ten gmach"... Przemówienie dr. Gustawa Studnickiego na uroczystym spotkaniu w Wadowickim Domu Kultury w 130-lecie Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Nr 6-7 (41-42), czerwiec 1997.

 29. Pamięci żołnierzy Września. Szymon Skoczylas i Aleksy Studnicki. Nr 8-9 (43-44), wrzesień 1997.

 30. Za progiem wiecznej ciszy. Zmarł profesor Jan Rusinek. Nr 8-9 (43-44), wrzesień 1997.

 31. Przed świętem Wszystkich Świętych. Z dziejów wadowickich cmentarzy. Nr 10 (45), październik 1997.

 32. Tradycje niepodległościowe Wadowic. Nr 11 (46), listopad 1997.

 33. Uwagi i refleksje po lekturze książki "Wadowice, miasto Jana Pawła II" (sygnowany kryptonimem "Czytelnik"). Nr 1 (48), styczeń 1996.

 34. Józef Bilczewski, najsławniejszy syn Wilamowic. Nr 1 (48), styczeń 1998.

 35. Świadectwo Kościoła Wadowickiego - opinie (o ks. infułacie Kazimierzu Suderze). Nr 2 (49), luty 1998.

 36. Pożegnanie ks. infułata Kazimiera Sudera przez Stowarzyszenie im. ks. Marcina Wadowity. Nr 2 (49), luty 1998.

 37. Z dziejów wójtostwa "Mikołaj". Nr 2 (49), luty 1998.

 38. O kościele i cmentarzu w Jaroszowicach. Nr 3 (50), marzec 1998.

 39. O dawnych obyczajach wielkopostnych i wielkanocnych. Nr 4 (51), kwiecień 1998.

 40. Z poczciwego żywota Jędrzeja Wowry (wybór i przygotowanie do druku z książki T. Seweryna "Świątkarz powsinoga". Nr 4 (51), kwiecień 1998.

 41. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (7). Aleksy Pytel (1916-1997). Nr 4 (51), kwiecień 1998.

 42. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (8). Ks. dr Jan Piwowarczyk. Nr 5 (52), maj 1998.

 43. Z dziejów parafii św. Aleksego w Ponikwi. Nr 5 (52), maj 1998.

 44. "Casta placent superis" Szkolne lata Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Nr 6 (53), czerwiec 1998.

 45. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (9). Rocznik 1938. Nr 6 (53), czerwiec 1998.

 46. Matka Boża Barwałdzka (sygnowany również nazwiskiem Józefa Łasaka). "Przebudzenie", Nr 8-9 (55-56), wrzesień 1998 .

 47. Śp. profesor Stefania Raimannowa (1904-1998). "Przebudzenie", Nr 8-9 (55-56), wrzesień 1998.

 48. Z cyklu: Nowości płytowe. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ojca Świętego (sygnowany "Red."). Nr 8-9 (55-56), wrzesień 1998.

 49. Pamiętny dzień 16 października 1978 roku. Nr 10 (57), październik 1998.

 50. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (10). Legioniści. Nr 11 (58), listopad 1998.

 51. Suplement do dziejów cmentarza wadowickiego (sygnowany "Redakcja"). Nr 11 (58), listopad 1998. 

 52. Niezwykły zjazd maturalny. Nr 11 (58), listopad 1998.

 53. Przed koronacją obrazu MB Nieustającej Pomocy (1). Z dziejów ołtarza i kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nr 12 (59) - 1 (60), grudzień 1998.

 54. Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (11). Józef Porzycki (1932-1998). Nr 12 (59) - 1 (60), grudzień 1998.

 55. Przed koronacją obrazu MB Nieustającej Pomocy (2). Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wadowicach. Nr 2 (61), luty 1999.

 

Inne

1. Wadowickie gimnazjum - szkoła polskości  i patriotyzmu (tekst na "Kalendarzu gimnazjalnym 1997").

2. Suplement do monografii Zawoi. "Pod Diablakiem".

3. "Grafikon" - nowoczesność i profesjonalizm. Tekst reklamy w dodatku "Gazeta Krakowska w Wadowicach", 15 X 1998, s. 28.